background image

Använd IMAP med Biegga

Detta dokument beskriver hur du konfigurerar en e-postklient som till exempel Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird eller Apple Mail att använda Biegga med IMAP-protokollet.

Du kan använda IMAP tillsammans med ditt Biegga-konto, men för att komma igång måste du aktivera IMAP-stödet i dina kontoinställningar. Den inställningen kan vara svår att hitta eftersom den inte syns om du valt svenska, norska eller finska som språk. Så här gör du:

  1. Gå in i inställningar för ditt Biegga-konto
  2. Gå till fliken “Vidarebefordran och POP/IMAP”
  3. Längst ned väljer du “Aktivera IMAP” och klickar sedan på “Spara ändringar”

Så här ställer du in ditt e-postprogram.

Inkommande server: imap.gmail.com (SSL, port 993)
Användarnamn: dinepostadress@biegga.com
Lösenord: dittbieggalösenord
Utgående server: smtp.gmail.com (TLS, port 587)

Mer information om hur Biegga integrerar med din e-postklient via IMAP kan du läsa i följande dokument hos Google “How do actions sync in IMAP?“.

Quick links for users

Why Biegga?

• Sámi domain name that suits Sámis from all over Sápmi
• Available in many languages – english, swedish, norwegian, finnish and russian and more (sorry to say, not i Sámi)
• Unparallelled web mail. Take Biegga Mail for a testrun, and you will never want to use anything else.
• Anti spam. Stops spam before it hits your inbox.
• Search your emails. Stop looking for mail. Find it instantly with the search function.
• Lots of space. Currently you’ll get more than 7000 megabytes and the space is continuously growing.
• Mail in your mobile. Use your mobile to send and read mail. Sync calendars, contacts and more.
• Free! Biegga is free!!!!